Design work

Pihavaja

Alakattopiirustus sairaalaympäristöön

Vastaanottoaulan visualisointi

Käytävän tilasuunnittelua

Käytävän tilasuunittelua

Omakotitalon tilasuunnittelu

Omakotitalon tilasuunnittelu

Visualisointi omakotitalosta

3D mallintaminen ja sovitus tilaan

Rakennuspiirtämistä ja suunnittelua

Grillikodasta sisustussuunnitelma

Rendaus julkisivusta